לדף הבית
צרו קשר   קישורים   אירועים   הודעות   מפות   הנצחה   בארץ   השואה   תולדות   אודות הארגון
יהודית כפרי

קובֶל

פני היו דרוסים
מתחת ערמת הגויות
בככר הבריסקאית בקובל
מקום ששכבו רצוחים
סבא וסבתא שלי
שנותרו כה חיים
בספורי אבא-אמא
ובזכרוני
רצוחים בערמת הגויות
שפני דרוסים בתחתיתה
ורק קולי נותר עוד זמן מה
צלול ורך
והיו בו דבש ופרחי בר
עד שמעט מעט
גם הוא הומך והידקק ונאלם -
כמה זמן יכול להתקים קול
בלי פנים?

ורק געגועי אל סבא וסבתא שלי
בקובל לפני שנים
אל הבית האבוד
אל העיר האבודה
אל פני סבתא שלי היפים היפים
וכל השפע שהיה שם
מעשי מרקחת ורבות
ותפוחים ואגסים
ןחצר נטועת לילכים, ובאר,
וחמאה צהובה בעלי כרוב מטללים,
אז כשהייתי ילדה קטנה
ובקרתי אצלם עם אבא ואמא
כשהם עוד היו בחיים
ולי היה קול והיו לי פנים
ומי שאהב אותי
אהב גם את פני
דפי משפחות
להוספת דף משפחה לאתר -
יש לשלוח למערכת האתר את החומרים הבאים:
קיצור תולדות המשפחה במסמך וורד, כחצי עמוד 1)
תמונות משפחה, לא יותר מעשר (10) תמונות 2)
עיבוד סופי ועיצוב החומר, יעשו ע"י עורכי האתר *
   
למערכת האתר:
ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א
אנטין אינגבר אגבר אברך א  
  ארליך, יהושע ארליך, הרן ארליך, אפרים  
בקר בורק בוים בבצ'וק ב  
ברזניאק בר, נחמיה בר, דובה בר, אפרים  
      ברנר  
גולדשטיין גולדמן גוטמן, שמואל גודיס ג  
גיטקליג (מצ'יוב) גיטליס גיברץ גיבור  
גרינבלט גרייבר גרויסר (מצ'יוב)  
    דרוג דוביצקי ד  
  הרבטי הינוך,שמחה הינוך, משה ה  
ויסברוט ויינר וזה ווליבלר ו  
  ורבר (מצ'יוב) ורבה וקס  
  זסק זלצר זיסקינד ז  
      חסיס ח  
טורצ'ין טויב, צבי טויב, מאיר טברסקי ט  
ליכטשיין ליכט, משה ליכט, מאיר לברטוב ל  
    לנגר למדין  
מנדל מלניצר מילשטיין מוטיוק מ  
מרדר - מרדור מרדר (מצ'יוב) מרדר (מצ'יוב) מנדלבוים (מצ'יוב)  
סיקולר סויניוך סגל, יהושע סאס ס  
פנטורין פלוט פיש פולישוק פ  
פרל, זכריה פרידמן פריד, אהרון פרוסמן  
  פרנקפורט פרלמוטר פרל, משה  
      צורף צ  
קנטור קלקה קלוניצקי קופלברג ק  
      קרמר, יצחק  
רוזנצוויג רוזינקו רובינשטיין (מצ'יוב) רבינר ר  
ריידר רופה רויטנברג רויזן  
    רייף רייכשטול  
שיינבוים שטיין שוסטר שויב ש  
שיפר שיפמן שינדל שייניס / לנגר  
שפילמן שניצר שניידר שכטר  
      שקולניק (מצ'יוב)  
         
English Kovel Book / ספר קובל סיורים בקובל חיפוש קרובים דפי משפחות ספר אורחים
The Israeli Organization of The Jews of Kovel and its Surroundings     ארגון יוצאי קובל והסביבה בישראל
Shira Reshef - Website Building & Seo     שירה רשף - עיצוב, בנייה וקידום אתרים
 
 
לראש הדף