הכתובות והשמות שנחרתו על קירות בית הכנסת הגדול בקובל

 

כפי שהעתיקן שלמה פרלמוטר, יהודי מהעיר רטנה המרוחקת 50 ק"מ מקובל,

 שנזדמן לעיר בשנת 1944 יחד עם עוד שני פרטיזנים מניצוליה,  שבועות מעטים

לאחר שהצליחו הרוסים לכבוש אותה מידי הגרמנים.

 

מתוך מאמרו בכתב- העת:

ילקוט מורשת: כתב עת לתיעוד ועיון.  חוברת ל"ה. תל אביב.

מורשת וספרית הפועלים. תשמ"ג, 1983.

 

*****************************************

***************************

***************